Wskaźniki jakości


Wskaźniki jakości usługi dostępu do internetu.
Dotyczą 96% ogółu Abonentów, liczone jako średnia miesięczna (za ostatnich 6 miesięcy).

Średni czas oczekiwania na podłączenie i aktywację: 48 godzin roboczych
Roczna dostępność łącza internetowego (SLA): 99,8
Średni czas reakcji na zgłoszenie awarii: 15 minut
Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii: 4 godziny
Średnia, miesięczna ilość zgłoszeń serwisowych: 77
Poziom reklamacji usług: 0
Poziom Reklamacji faktur: 0
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie providera na 100 zakończeń: 0,866666667
Średnia miesięczna liczba awarii po stronie abonenta na 100 zakończeń: 4,266666667